DROOGTE HEEFT VOOR EXTRA VERZURING VAN DE BODEM GEZORGD!

Maisland verzuurt zo’n 1 ton kalk per jaar. In droge jaren gaat het verzuren zelfs nog sneller! Dit doordat een deel van de bemesting als gevolg van de droogte niet opgenomen wordt door het gewas.
Bij percelen met een lage(re) pH, is dit effect het grootst.
Wanneer de pH op orde is, maakt het de bodem ook weerbaarder tegen droogte.
Bekalken van grasland en mais-percelen met onderzaai kan nu ook nog prima, zo lang de draagkracht goed is. De kalk hoeft namelijk in het najaar niet ondergewerkt te worden.

Interesse in kalk om uw land te verbeteren? Wij kunnen u die volop leveren!! Vraag naar de voorwaarden: 0485-740002