We hebben weer volop VVO’s in de aanbieding op dit moment!

Wat zijn VVO’s:
Landbouwers kunnen de mestverwerkingsplicht onderling overdragen door een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) af te sluiten. Met deze overeenkomst spreken landbouwers af dat de ene landbouwer de verwerkingsplicht van de andere landbouwer overneemt. U mag met meerdere landbouwers een VVO afsluiten. De overeenkomst geldt voor een kalenderjaar. U bewaart deze in uw eigen administratie. Uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar meldt u de vervangende verwerkingsovereenkomst aan ons. Het is niet mogelijk om daarna nog overeenkomsten van een voorgaande kalenderjaar in te sturen.