Mestverwerking & Mestscheiding

Mestverwerking & Mestscheiding

Mill Agri Trading verzorgt uw mestverwerkingsplicht geheel of gedeeltelijk op een duurzame en betaalbare wijze.

 

  • Mill Agri Trading voert vloeibare mest af en streeft ernaar om samen met de akkerbouwer een zo hoog mogelijk rendement uit dierlijke mest te halen.
  • Mill Agri Trading verzorgt voor u de mestaanwending op gras- en bouwland.
  • Beschikt u over onvoldoende plaatsingsruimte en wilt u uw mest laten scheiden? Met een mobiele mestscheider neemt Mill Agri Trading de verwerkingsplicht van u over.
  • Mill Agri Trading beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk dat het mogelijk maakt vaste en vloeibare mest duurzaam en tegen een gunstig tarief af te zetten.
  • Zoekt u VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomst) waarmee u uw plicht om mest te verwerken overdraagt aan een andere landbouwer? Mill Agri Trading kan voor u bemiddelen bij het afsluiten van een VVO, maar biedt ook de mogelijkheid de mest die verbonden is aan een VVO, te verwerken.
Mestscheiding

Mill Agri Trading
Houtzagerijstraat 43
5451 HZ Mill
Telefoon 0485-740002
info@millagritrading.com

Mill Agri Trading
© 2022 Mill Agri Trading | Design: Ontwerp van C